Ефективно лидерство

Обученията от направление Ефективно лидерство са създадени, за да подобрят личностните компетенции, свързани с управлението на хора, екипи, организации и работни процеси.

 

Основната аудитория, за която са предназначени, са мениджърите, независимо от тяхното ниво и сектора на компанията. Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на мениджърите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят.

 

При създаването на обучителните продукти в направление Ефективно лидерство сме отделили внимание на всички основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните мениджъри. В портфейла ни са включени обучения, които адресират нуждата им не само по-ефективно да управляват екипите си, но и да се грижат за тяхното развитие, мотивация и добра работна среда.

 

Моля, отбележете темите, по които желаете да получавате информация от Ликора на посочения от вас email:

(в последствие можете във всеки един момент да прекратите получаването на email съобщения по една или по всички избрани от вас теми)