Екипна ефективност

В унисон със съвременните теории за ролята на екипите при постигането на целите на компанията, обученията по Екипна ефективност обхващат широк кръг от теми, имащи пряко отношение към ефективното функциониране на екипа: мотивация, проактивност, комуникация, доверие.

 

Много от тези теми засягат чисто личностни компетенции, които са валидни и в извън-екипна среда; обученията по Екипна ефективност, обаче, освен култивирането на тези личностни компетенции, имат за цел обединяването на двете гледни точки, породени от дуалистичната природа на екипа. От една страна, екипът представлява съвкупност от личности, които често са много различни и работата е единственото, което ги обединява. От друга страна, в рамките на компанията от екипа се очаква да функционира като едно цяло и да полагат еднопосочно и реципрочно усилие към постигането на обща за всички негови членове цел.

 

Съобразно това, за постигане на максимална екипна ефективност, обученията от това направление са насочени към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа. В тях се адресират най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи, като успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции,  обученията работят за развитие на екипа като органично свързано цяло, с ключова роля за резултатите на компаниите.

 

Моля, отбележете темите, по които желаете да получавате информация от Ликора на посочения от вас email:

(в последствие можете във всеки един момент да прекратите получаването на email съобщения по една или по всички избрани от вас теми)