Умения за делегиране

РЕЗЮМЕ
Делегирането е една от най-популярните мениджърски теми за обучение. Причината за това е, че все повече ни се налага да работим така, че да даваме все повече резултати за все по-малко време. Делегирането е умение, което се създава и тренира както всяко друго умение. Изисква определена нагласа и начин на мислене, което е пречката в повечето случай да делегираме ефективно. „Аз му казах, но той нищо не направи”; „налага ми се да повтарям по няколко пъти”; „хората са безотговорни” са често срещани изказвания от мениджъри на всички нива. Истината е, че хората не са едни или други изобщо, а се проявяват по определен начин, поставени в дадени ситуации.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО
Уменията за делегиране са важни за всеки, който управлява хора или процеси, свързани с работата на други хора. Освен за всички нива мениджмънт, обучението ще е полезно за позиции като специалисти човешки ресурси, обучители, търговци и специалисти логистика. Извън корпоративната страна делегирането е нещо, което често прилагаме във възпитанието на децата, семейните ангажименти и организацията на почивката с приятели. От тази гледна точка подобно обучение ще е полезно за всеки, който иска да повиши мащаба на резултатите си и ефективността в постигането им.

КАКВА ПРОМЯНА ЩЕ ДОНЕСЕ
По време и в резултат на обучението:

 • ще стабилизирате нагласата си да управлявате;
 • ще преодолеете типични мениджърски стереотипи в поведение и мислене, ограничаващи ефективността ви;
 • ще добиете уменията и мотивацията за ефективно делегиране;
 • ще изградите умения за печелене на съмишленици;
 • ще повишите ефективността си във всеки тип комуникация;


СЪДЪРЖАНИЕ
В обучението се разглеждат принципите, правилата и нивата на ефективното делегиране, подкрепени с трениране на основните личностни умения за тяхното приложение. Обучението е изградено с малко теория и много игри и упражнения.

 • Нагласата да управляваш, а не да вършиш работата;
 • Делегирането – принципи и стъпки;
 • Нива на делегиране;
 • Умения за даване на инструкции и за създаване на яснота;
 • Умения за извличане на информация;
 • Умения за даване на обратна връзка;
 • Управление на хората, задачите и комуникацията във времето;
 • Доверие.


ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Обичайно целият процес по подготовка и провеждане на обучението отнема между 2 и 4 седмици. Семинарната част, която изисква присъствие от страна на участниците, е с продължителност от 8 до 16 часа. Традиционно се провежда на закрито, тъй като в него се използват мултимедийни средства.

 

Моля, отбележете темите, по които желаете да получавате информация от Ликора на посочения от вас email:

(в последствие можете във всеки един момент да прекратите получаването на email съобщения по една или по всички избрани от вас теми)